لیفتراک| بالابر

فروش لیفتراک وارداتی کوماتسو

فروش لیفتراک کوماتسو
1دستگاه لیفتراک کوماتسو - 2تن -برقی -
کانتینر رو - دارای سایت شیفت - دنده اتومات - ارتفاع دکل 4.5 متر

2دستگاه لیفتراک کوماتسو - 2.5 تن - گازسوز - دارای سایت شیفت -دنده اتومات -ارتفاع دکل 6.5 متر

2دستگاه لیفتراک کوماتسو - 2.5 تن - دوگانه - دارای سایت شیفت - دنده اتومات - ارتفاع دکل 4.77 متر

1دستگاه لیفتراک کوماتسو - 2.5 تن - بنزینی - دارای سایت شیفت -دنده اتومات -ارتفاع دکل 4.5 متر

1دستگاه لیفتراک کوماتسو - 4 تن - دیزل -
دنده اتومات - دارای سایت شیفت - کانتینر رو - ارتفاع دکل 4.5 متر

1دستگاه لیفتراک کوماتسو - 7تن - دیزل -
دنده اتومات - کانتینر رو - ارتفاع دکل 4.5 متر

ایمیل:
aria_lifttruck@yahoo.com

تلفکس :
07118323036
09366200489