+ فروش لیفتراک وارداتی تویوتا
فروش لیفتراک تویوتا وارداتی 2.5 - 3.5 - 4 و6 تن یک دستگاه لیفتراک تویوتا - 2.5 تن - دوگانه سوز - دنده اتومات - چرخ بزگ - ارتفاع دکل 4 متر - کانتینر رو -ساید شیفت - مدل 2006 یک دستگاه لیفتراک تویوتا - 3.5 تن - دیزل - دنده اتومات - چرخ بزگ (پهن) - ارتفاع دکل 4.35 متر - کانتینر رو -ساید شیفت - مدل 2002 یک دستگاه لیفتراک تویوتا - 3.5 تن - گازسوز - دنده اتومات - چرخ بزگ (پهن) - ارتفاع دکل 4.5 متر - کانتینر رو -ساید شیفت - مدل 2000 یک دستگاه لیفتراک تویوتا - 4 تن - دو گانه سوز - دنده اتومات - چرخ بزگ (پهن) - ارتفاع دکل 4.5 متر - کانتینر رو -ساید شیفت - مدل 1996 یک دستگاه لیفتراک تویوتا - 6 تن - دیزل - دنده اتومات - جفت چرخ - ارتفاع دکل 4 متر - مدل 2004 1دستگاه لیفتراک تویوتا - 2.5 تن - بنزین - دنده ای - ارتفاع دکل 4 متر 1دستگاه لیفتراک تویوتا - 3.5 تن - گازسوز - دنده اتومات - ارتفاع دکل 4 متر - جفت چرخ تلفن : 09366200489 07118331817


دوشنبه 29 خرداد 1391

عنوان آخرین یادداشتها