X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لیفتراک| بالابر

آشنایی با لیفتراکها

چگونه یک لیفتراک کار می کند  ؟

لیفتراک ماین بسیار محکم وقدرتمند است وبرای اهداف صنعتیمورد استفاده قرارمی گیرد. این دستگاه دارای ظرفیتی به منظور حمل چند تنبارازمکانی به مکان دیگر می باشد . این دستگاه معمولا در انبارهاودیگرواحدهایتولیدی که گهگاه مستلزم حمل وجابجایی اشیا در فواصل کوتاه می باشد؛ مورد استفادهقرارمی گیرد. لیفتراک حمل آسان وراحت اشیارا تضمین می کند. درحقیقت ؛ لیفتراک بهمعنی به کارگیری نیروی انسانی عظیمی برای حمل بارهای سنگین در فواصل کوتاه می باشد. اکنون ؛ این امر نه تنها باعث به وجود آوردن هزینه های زیاددردراز مدت می شود؛بلکه ممکن است به آسیب های زیادی منجر شود . فراموش نکنید که حمل بار سنگین توسطنیروی انسانی به دوبرابر زمان نسبت به استفاده از لیفتراک نیازمند می باشد.لیفتراک به گونه ای طراحی شده است که کارایی زیاد وهمراهی دردراز مدت راارائه میکند. ممکن است فردی همین انتظار را از یک لیفتراک ماین دست دوم انتظار داشته باشد. تا آنجائیکه به اجاره لیفتراک ماین مربوط می شود ؛ این مناسب ترین دستگاه برایافرادی است که پول وفضای لازم برای یک لیفتراک نو یا دست دوم را دارا نمی باشد .روی هم رفته ؛لیفتراک به دلیل سبک طراحی وشالوده آن؛ دارای عملکرد عالی می باشد.بنابراین؛ به طرز کار لیفتراک می پردازیم .

گهگاه؛ لیفتراک ها؛ به دلیل بار سنگینی که حمل می کنند وجلودید راننده را می گیرد؛ به عقب می روند. دید جلویی یک لیفتراک بمانند دید جلویی یکاتومبیل معمولی می باشد که دارای یک صندلی برای راننده به همراه اندازه گیری هایایمن وکنترل های دیگر می باشد . درجلو این وسیله ؛ چنگک هایی به همراه یک چهارچوبکه از آنها محافظت می کند؛ می یابید . این وسیله با مکانیسمی ساخته شده که چنگکهارا باسرعت زیاد به منظور محافظت ازبار ؛ بالا وپائین می برد . چنگکها را همچنین میتوان بالا  وپائین برد .غلت داد. هرلیفتراکی دارای دو چنگک در جلودستگاه می باشد .

ادامه مطلب

14 قانون ایمنی در کار با لیفت‌تراک

لیفت‌تراک که اغلب آن را به اسم لیفتراک می‌شناسند، در صنعت کاربرد زیادی دارد. حمل و جابه‌جایی بارها و محموله‌های سنگین، در بحث‌های لجستیک و پشتیبانی تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی حوادثی که لیفتراک‌ها به‌وجود آورده یا می‌آورند نیز بسیار زیاد است. تنها در کشور آمریکا سالانه حدود 85 حادثه منجر به مرگ در اثر لیفتراک اتفاق می‌افتد. همچنین به طور میانگین سالانه 34 هزار و نهصد حادثه شدید و 61 هزار و هشتصد حادثه خفیف در اثر کار با لیفتراک در صنایع این کشور رخ می‌دهد. این در حالی است که حدود 860 هزار لیفتراک در صنعت این کشور مشغول به کار است. همچنین طبق آمارهای موجود، لیفتراک‌ها 25 درصد از حوادث منجر به مرگ در محیط‌های کاری را به خود اختصاص می‌دهند. به همین دلیل لازم است در صنایع گوناگون کشور رانندگان لیفتراک با قوانین ایمنی کار با این وسیله کاملا آشنا شوند تا از تعداد حوادث و مرگ و میر در محیط‌های شغلی کاسته شود.

ادامه مطلب

دستورالعمل کار با لیفتراک ها

1. رانندگان لیفتراک ها باید دارای گواهینامه مخصوص رانندگی باشند.

 

2. رانندگان لیفتراک باید هر روز قبل از انجام کار لیفتراک  مورد استفاده را بازرسی نمایند که این بازرسی شامل موارد زیر است:

- تنظیم باد لاستیکها و بازدید چرخها 

- اطمینان از سالم بودن برق 

- بازدید ذخیره سوخت و روغن 

- اطمینان از شارژ صحیح باطری 

- اطمینان از سالم بودن قسمت بالا برنده و متمایل کننده 

 

3.       هرگز بیشتر از حد مجاز نباید به بالا برها بار تحمیل نمود.

4.       هرگز جهت تعادل بار نباید در انتهای لیفتراک وزنه و یا افراد سوار شوند.

5.       استفاده از دو دستگاه لیفتراک برای جا به جا کردن بارهای سنگین ممنوع می باشد.

ادامه مطلب